Menu Zamknij

Misja Towarzystwa Miłośników Piwnicznej

Misją TMP jest zachowywanie materialnych i niematerialnych pamiątek przeszłości – dla teraźniejszości i przyszłości naszej „Małej Ojczyzny”, propagowanie tradycji i historii oraz kształtowanie świadomości regionalnej wśród mieszkańców Piwnicznej-Zdroju, a także tworzenie różnorodnych form ukazywania turystom atrakcyjności nadpopradzkiego regionu.

Cele działania

Głównym celem działalności Towarzystwa Miłośników Piwnicznej jest prowadzenie Muzeum Regionalnego, w którym są gromadzone, inwentaryzowane,  opracowywane i udostępniane dla zwiedzających, pamiątki świadczące o wielowiekowej historii Królewskiego Wolnego Miasta Piwniczna Szyja, ukazujące tradycję i kulturę Czarnych Górali oraz sylwetki ludzi zasłużonych dla Polski i regionu w różnych okresach dziejów naszej Ojczyzny.

Ważnym celem działalności Towarzystwa Miłośników Piwnicznej jest organizowanie różnych form rozrywki kulturalnej propagujących historię, kulturę i tradycję regionu, kształtujących gust świadomych odbiorców dóbr kultury oraz tożsamość regionalną, a także mających walory poznawcze i rozwijające horyzonty myślowe mieszkańców miasta w różnym wieku i turystów przyjeżdżających na wypoczynek do Piwnicznej-Zdroju i okolicznych miejscowości.