Menu Zamknij

Czarni Górale na straży dziedzictwa przodków w dobie COVID-19

Projekt ma na celu zaktywizowanie mieszkańców Piwnicznej-Zdroju w samoorganizacji obywatelskiej, a także zwiększenie ich wiedzy historycznej i przyrodniczej o regionie oraz zachęcenie do zachowania kultury przodków, kształtowania patriotycznych postaw i świadomej troski o środowisko; przy jednoczesnym rozwoju własnym.