Menu Zamknij

Piwnicańskiemi ściyzkami w inny świat…

Towarzystwo Miłośników Piwnicznej przystąpiło do realizacji projektu: „Piwnicańskiemi ściyzkami w inny świat…”, na który pozyskano środki w wysokości 10 000,00 zł w ramach otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn.„MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Plakat-Piwnicanskiemi

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 r.

Jest on w pewnym stopniu kontynuacją  projektu  „Piwnicańsko kraina łodkrywać sie zacyno…” będącego próbą wędrówki serdecznym szlakiem po piwniczańskich ścieżkach dawności. Ma on pobudzić  aktywność na polu kultury i umocnić tożsamość regionalną poprzez odkrywanie, przypominanie i ocalanie walorów dziedzictwa kulturowego, w tym regionalnej gwary. Wykorzystane będą walory krajobrazowe, uwarunkowania i aspekty historyczne oraz obyczajowe  dawnych pokoleń Piwniczan – górali nadpopradzkich (zwanych góralami piwniczańsko-ryterskimi lub potocznie „góralami czarnymi”). Głównym celem projektu jest przygotowanie i wydanie publikacji albumowej ukazujacej na archiwalnych i współczesnych fotografiach dzieje nadpopradzkiego miasteczka z cennymi komentarzami świadków historii, zawierającej gwarowe nazwy miejscowe przysiółków położonych nad rzeką Poprad i głównym jej dopływem na terenie miasta – potokiem Czercz. Projekt zakłada przeprowadzeniu badań terenowych, podczas których zebrane zostaną  wiadomości o nazwach, ludziach i wydarzeniach oraz „obrazy przeszłości” utrwalone na fotografiach przez kilka pokoleń piwniczańskich fotografów amatorów i profesjonalistów, wykonanie ich elektronicznej bazy, a następnie utrwalenie zebranych materiałów w publikacji albumowej.

Ważnym celem projektu jest samo pobudzenie do aktywności ludzi starszych, często schorowanych i samotnych (najczęściej z powodu wyjazdu członków ich rodzin za pracą w inne rejony kraju czy za granicę), aby dzięki udziałowi w spisywaniu historii poczuli się potrzebni dla społeczeństwa.

Projekt Piwnicańskiemi ściyzkami w inny świat…”  ma być swoistą międzypokoleniową sztafetą pamięci, który w sposób kompleksowy „opowie” piwniczanom i rodakom żyjącym na obczyźnie historię ich ojcowizny, a turystom przeszłość ziemi często przez nich odwiedzanej, bądź dopiero poznawanej, a której to ziemi Poprad i Czercz są bardzo istotnym elementem.

Takie działania są istotne zwłaszcza dziś, gdy tak często opuszcza się swoje „gniazdo” i traci tożsamość, zapomina o spuściźnie historycznej  i tradycjach przodków.

………

Towarzystwo Miłośników Piwnicznej, zwraca się z apelem do Piwniczan starszego pokolenia, zarówno  mieszkających na terenie miasta, jak i tych, którzy przebywają na „obczyźnie” o pomoc i współpracę w gromadzeniu informacji i archiwalnych fotografii związanych z rzeką Poprad i potokiem Czercz oraz osiedli położonych nad ich brzegami. Kontakt można nawiązać telefonicznie pod numerem 661 821 810 (codziennie), za pośrednictwem poczty elektonicznej pod adresem muzeumtmp@gmail.com lub muzeum@tmp-piwniczna.pl oraz osobiście – w siedzibie Towarzystwa – Muzeum Regionalne TMP, Rynek 11 (budynek MGOK w Piwnicznej-Zdroju) w godzinach otwarcia muzeum.