Menu Zamknij

Historia

Towarzystwo Miłośników Piwnicznej- historia działalności.

W Piwnicznej już od kilkudziesięciu lat istniała grupa ludzi zaangażowanych, pracujących dla dobra swej „Małej Ojczyzny” w różnych organizacjach. Powstała myśl o powołaniu organizacji, która by instytucjonalnie skupiła wszystkie ich dążenia w jeden nurt. Tak powstało Towarzystwo Miłośników Piwnicznej.

Zebranie założycielskie odbyło się w lutym 1978 roku w klubie „Źródełko” (Dom Ludowy) w Piwnicznej. Pod stosownym dokumentem złożyło podpisy 17 członków założycieli, podczas zebrania przyjęto Statut Towarzystwa, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Pierwsze Walne Zebrania odbyło się 14 maja 1978 r.

W statucie określono cele działania, wśród nich inicjowanie, prowadzenie i popieranie badań nad przeszłością miasta i gminy. W ciągu pierwszych 20 lat działalności liczba członków wyniosła 154 (47 spoza Piwnicznej). Następowała zmiana władz – prezesami kolejno byli: Eugeniusz Lebdowicz, Aleksander Lebdowicz, Jacek Durlak, Halina Haraf, Maria Zubek, ponownie Halina Haraf, a obecnie Barbara Talar.


Początkowo praca Towarzystwa była skierowana głównie na tworzenie Izby Muzealnej, zbieranie, konserwację i porządkowanie eksponatów, prowadzono też  pracę oświatowo-szkoleniową, głównie w formie odczytów. Członkowie Towarzystwa podejmowani inicjatywy w zakresie spraw społeczno-gospodarczych, ochrony zabytków, pamiątek historycznych, współpracy z młodzieżą oraz innymi stowarzyszeniami oraz działalności kulturalnej.

Towarzystwo organizowało, bądź włączało się w organizację najważniejszych imprez kulturalnych w mieście, np.: „Dni Piwnicznej”, Jubileusz „Szkoły nad obłokami”, „Spotkania Heligonistów ”, upamiętnienie „Królowej-Studzienki”, „Wrzosowisko”, spotkania weteranów Harcerstwa, nadawania tytułu „Honorowego letnika”. Sprawą priorytetową była ochrona i konserwacja pergaminów królewskich.

Z czasem TMP podjęło działalność wydawniczą (dotychczas 10 tytułów) oraz współpraca przy publikacjach wydawanych przez gminę, a są to: albumy, książki popularno-naukowe o tematyce historycznej, tomiki poezji miejscowych twórców, katalogi wystaw i zbiorów archiwum, mapy, publikacje biograficzne.

Towarzystwo podejmowało inicjatywy związanych z upamiętnieniem rocznic, wydarzeń, miejsc i ludzi. W roku 1998 z inicjatywy towarzystwa, na 650- lecie lokacji miasta opracowano i wydano monografię Piwnicznej pod redakcją prof. Józefa Długosza pt.: „Piwniczna Zdrój studia i szkice z dziejów miasta 1772-1998”. Większość autorów tej pracy zbiorowej to członkowie TMP.

Kluczową działalnością jest  prowadzenie Muzeum Regionalnego- obecnie obejmuje ono  zbiór ponad 2000 eksponatów prezentujących wiele dziedzin z historii Piwnicznej, w tym: zbiory etnograficzne, miejskie pamiątki historyczne, obrazy, archiwalne fotografie, mini skansen, kolekcja dawnego sprzętu narciarskiego, pamiątki z okresu Powstania Styczniowego oraz I i II wojny światowej, dorobek kulturalny miasta w wymiarze historycznym i współczesnym.

TMP cyklicznie organizuje imprezy i spotkania o charakterze kulturalno-rozrywkowym i edukacyjnym: a wśród nich: odczyty, prelekcje, wieczory slajdowe, lekcje regionalizmu, wieczory autorskie i promocje publikacji, wystawy, pokazy filmów, rajdy i zloty turystyczne, wycieczki, warsztaty artystyczne, imprezy plenerowe, koncerty, spotkania z historią, sympozja i konferencje naukowe.

Towarzystwo ma także doświadczenie w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin (wyjazdy nad morze, obóz żeglarski, obóz wędrowny, zajęcia stacjonarne, zajęcia sportowe w terenie, festyn rodzinny z konkursami, itp.). Działacze TMP umiejętnie potrafią łączyć dawność ze współczesnością a nawet przyszłością. Mowa tu np. o udanym aplikowaniu o środki z funduszy europejskich i krajowych oraz realizację kilku ciekawych projektów.

(Opracowała Wanda Łomnicka-Dulak)