Menu Zamknij

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej Muzeum Regionalnego Towarzystwa Miłośników Piwnicznej

1. Godziny otwarcia Muzeum:

W sezonie zimowym w zależności od potrzeb grup zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu.

W sezonie letnim:
– poniedziałki – od godz. 10.00 do 12.00,
– od wtorku do piatku – od godz. 10.00 do 14.00,
– możliwe jest zwiedzanie w innych godzinach (dla grup zorganizowanych) po wcześniejszym ustaleniu terminu.

2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 20 i mniej niż 10 osób.

3. Zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane jest możliwe po dokonaniu rezerwacji minimum 3 dni przed terminem zwiedzania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej muzeumtmp@gmail.com.

4. Grupy zorganizowane obligatoryjnie zwiedzają wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum lub przewodnikiem posiadającym aktualny certyfikat wydany przez Muzeum, a uprawniający do oprowadzania po wystawie stałej.

5. Osoby zwiedzające indywidualnie mogą dokonać rezerwacji godz. wejścia oraz za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnicką (wymagana rezerwacja przewodnika min. 3 dni przed terminem zwiedzania).

6. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.tmp-piwniczna.pl.

7. Organizacja zwiedzania Muzeum w poniedziałki:
a) wstęp na wystawę jest wolny, ale tylko za okazaniem bezpłatnego biletu pobranego w kasie Muzeum,
b) grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale ponoszą koszty usługi przewodnickiej.

8. W Muzeum obowiązuje dzienny limit zwiedzających.

9. Przed wejściem na wystawę należy dokonać opłaty za wstęp do Muzeum i usługę przewodnicką zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.

10. Grupy i osoby indywidualne z rezerwacją przewodnika wchodzą na wystawę zgodnie z ustaloną wcześniej godziną zwiedzania.

11. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych – ok. 90 min.

12. Zalecany wstęp dla młodzieży od lat 14, młodsze dzieci mogą zwiedzać wystawę tylko z rodzicami lub opiekunami.

13. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

14. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz obsługi Muzeum.

15. Ostatnie wejście na wystawę następuje na 30 min przed jej zamknięciem.

16. Karę umowną w wysokości 30 zł nalicza się w przypadku, gdy grupy zorganizowane lub klienci indywidualni zrezygnują z zamówionej usługi przewodnickiej i nie poinformują o tym Muzeum przynajmniej 3 dni przed zarezerwowanym terminem oraz w przypadku, gdy grupy zorganizowane zrezygnują z zamówionego terminu zwiedzania i nie poinformują o tym Muzeum przynajmniej 3 dni przed zarezerwowanym terminem.

17. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania w uzasadnionych przypadkach.

18. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia grup zorganizowanych nieprzestrzegających niniejszego regulaminu.

19. W Muzeum obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.

20. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.

21. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

22. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
– broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
– materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
– długich parasoli,
– plecaków i dużego bagażu,
– zwierząt.