Menu Zamknij

Zbiory

W Muzeum zgromadzono ponad 2000 eksponatów w tym: zbiory etnograficzne, miejskie pamiątki historyczne, archiwalne dokumenty i fotografie, mini skansen, kolekcja dawnego sprzętu narciarskiego podarowana przez prof. Zygmunta Bielczyka, pamiątki z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, kolekcja obrazów z plenerów malarskich, dorobek kulturalny miasta w wymiarze historycznym i współczesnym (w tym: rzeźby i obrazy miejscowych twórców, publikacje, dokumentacja prezentująca działalność Towarzystwa Szkół Ludowych, Koła Dramatycznego i zespołów artystycznych).