Zmarł Edward Grucela

Edward_Grucela_wb

Szanowni Państwo,
z głębokim żalem informujemy, że 16 maja 2016 r. zmarł Śp. p. Edward Grucela – Członek założyciel Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, kilkakrotnie pełniący funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej TMP, wieloletni kustosz naszego Muzeum, przewodniczący sekcji kulturalno-rozrywkowej, nauczyciel, regionalista, rzeźbiarz, muzyk, gawędziarz, budowniczy instrumentów muzycznych, pomysłodawca upamiętniania wydarzeń z historii Piwnicznej i ludzi zasłużonych dla miasta, członek Komitetu Redakcyjnego Monografii Piwnicznej, bohater książki „Szkoła nad obłokami” autorstwa M. Kownackiej, niestrudzony animator życia kulturalnego dla osób w każdym wieku, długoletni kierownik Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu”, założyciel Zespołu „Błankowiany”, laureat wielu konkursów, odznaczony medalami, odznaczeniami i nagrodami rangi regionalnej oraz krajowej; śmiało można powiedzieć Człowiek-Legenda.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 19 maja 2016 r.
Msza św. pogrzebowa  zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Nar. NMP w Piwnicznej-Zdroju o godz. 17.00.

Konferencja naukowa: Sądecczyzna w czasach Jana Długosza

W piatek 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju odbyła się konferencja naukowa pod Honorowym Patronatem Marka Pławiaka – Starosty Nowosądeckiego pt. Sądecczyzna w czasach Jana Długosza, organizowana przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej i Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, we współpracy z Biblioteką Publiczną M i G Piwniczna-Zdrój. Czytaj dalej

Piwnicańskiemi ściyzkami w inny świat…

Towarzystwo Miłośników Piwnicznej przystąpiło do realizacji projektu: „Piwnicańskiemi ściyzkami w inny świat…”, na który pozyskano środki w wysokości 10 000,00 zł w ramach otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 roku pn.„MECENAT MAŁOPOLSKI”.

Plakat-Piwnicanskiemi

Czytaj dalej

Misja Towarzystwa Miłośników Piwnicznej

Misją TMP jest zachowywanie materialnych i niematerialnych pamiątek przeszłości – dla teraźniejszości i przyszłości naszej „Małej Ojczyzny”, propagowanie tradycji i historii oraz kształtowanie świadomości regionalnej wśród mieszkańców Piwnicznej-Zdroju, a także tworzenie różnorodnych form ukazywania turystom atrakcyjności nadpopradzkiego regionu.

Cele działania

Głównym celem działalności Towarzystwa Miłośników Piwnicznej jest prowadzenie Muzeum Regionalnego, w którym są gromadzone, inwentaryzowane,  opracowywane i udostępniane dla zwiedzających, pamiątki świadczące o wielowiekowej historii Królewskiego Wolnego Miasta Piwniczna Szyja, ukazujące tradycję i kulturę Czarnych Górali oraz sylwetki ludzi zasłużonych dla Polski i regionu w różnych okresach dziejów naszej Ojczyzny.

Ważnym celem działalności Towarzystwa Miłośników Piwnicznej jest organizowanie różnych form rozrywki kulturalnej propagujących historię, kulturę i tradycję regionu, kształtujących gust świadomych odbiorców dóbr kultury oraz tożsamość regionalną, a także mających walory poznawcze i rozwijające horyzonty myślowe mieszkańców miasta w różnym wieku i turystów przyjeżdżających na wypoczynek do Piwnicznej-Zdroju i okolicznych miejscowości.