Menu Zamknij

Cudze chwalicie – swego nie znacie…

Działania skierowane do seniorów oraz ich wnuków oraz dzieci łączące edukację historyczną z aktywnością fizyczną:

  • Wszystkie drogi prowadzą do… Piwnicznej-Zdroju

Cykl ok. dwunastu 6-godzinnych wycieczek po terenie Piwnicznej i okolicach, w formie spacerów z kijami nordic walking. Celem wypraw jest poznanie górskich części miasta, a także okolicznych wsi. W czasie trwania tego wydarzenia będzie możliwość poznania twórców ludowych tworzących w naszym regionie. Najdłuższa trasa będzie przebiegać od Piwnicznej- Zdroju przez Radziejową, aż do Rytra, tak samo jak 105 lat temu szli członkowie Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”.

  • Lekcje muzealne dla każdego

Cykl ośmiu wykładów/prelekcji o tematyce związanej z historią oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu. Celem jest poszerzenie wiedzy mieszkańców oraz kształtowanie ich patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego

  • Wyjazdy autokarowe

Planowane jest sześć wyjazdów w przeciągu dwóch lat (2021-2022r.) do okolicznych miast oraz miejscowości w województwie małopolskim. Miejsca te odznaczają się cennymi zabytkami sakralnymi, skansenami, niezwykłościami przyrodniczymi oraz atrakcjami turystycznymi i kulturowymi.

Dodatkowo odbędzie się jednorazowy wyjazd na Słowację dla osób najbardziej aktywnych podczas projektu – będzie to forma „nagrody” za ich zaangażowanie.