Menu Zamknij

Zrealizowane projekty

Realizując cele statutowe, Towarzystwo Miłośników Piwnicznej prowadzi Muzeum Regionalne oraz organizuje cyklicznie imprezy i spotkania ogólnodostępne o charakterze kulturalno-rozrywkowym, a wśród nich: odczyty, prelekcje, wieczory slajdowe, wieczory autorskie i promocje publikacji, pokazy filmów, rajdy i zloty turystyczne, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe, zajęcia rekreacyjne, warsztaty artystyczne, spotkania z historią, sympozja i konferencje naukowe, wystawy okolicznościowe oraz prezentujące dorobek miejscowych twórców ludowych i artystów profesjonalnych.
Na na realizację projektów o szerszym zasięgu Towarzystwo pozyskuje środki z różnych źródeł w tym z konkursów i grantów ogłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub z innych źródeł we współpracy z tymi jednostkami.

 W ostatnich latach wyglądało to następująco:

Rok 2012:

Wrzosowisko 2012

WRZOSOWISKO 2012. XIII Międzynarodowe Spotkanie Poetów Muzyków
i Plastyków Karpat
we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (wsparcie 2000,00 zł), Powiatem Nowosądeckim (wsparcie 3000,00 zł) i Województwem Małopolskim (wsparcie 15000,00 zł.) Ponad 300 uczestników.

Koncert na Sto Mandolin 2012

PIĘKNO ODNALEZIONE W MANDOLINIE” Koncert na 100 mandolin w partnerstwie z MGOK w Piwnicznej-Zdroju przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego (2000,00 zł) i Województwa Małopolskiego (8000,00 zł). Ponad 300 odbiorców i blisko 100 wykonawców.

Posiady Piwniczańskie 2012

„Piwnicańsko kraina łodkrywać sie zacyno…” – projekt związany z badaniami terenowymi niektórych części Piwnicznej, zakończony publikacją albumową w nakładzie 500 szt. Wsparcie finansowe MiG Piwniczna-Zdrój (3000,00 zł) i Województwa Małopolskiego (18800,00 zł).

Rok 2011

WRZOSOWISKO 2011 – WRZOSOWE SMAKI. XII Międzynarodowe Spotkanie Poetów Muzyków i Plastyków Karpat (we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – wsparcie 5000,00 zł oraz Powiatem Nowosądeckim – wsparcie 3500,00 zł). Ponad 300 uczestników.

„Koncert na 100 mandolin” w partnerstwie z MGOK w Piwnicznej-Zdroju przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego – 1500,00 zł – ponad 300 odbiorców i blisko 100 wykonawców.

Błogosławione Ślady

„Błogosławione ślady” – projekt z okazji beatyfikacji papież Jana Pawła II, zrealizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – wsparcie 3000,00 zł, Powiatem Nowosądeckim – wsparcie 2000,00 zł oraz Województwem Małopolskim w ramach Programu Małopolska Nasz Region Nasza Szansa – wsparcie 4000,00 zł. W ramach projektu powstały 2 publikacje książkowe – tomik poezji i album oraz płyta audio z nagraniem koncertu.

ZDOBYWAJ SZCZYTY MARZEŃ - DALEKIE I BLISKIE. Piwniczańskie lato dla ciała i ducha

„ZDOBYWAJ SZCZYTY MARZEŃ – DALEKIE I BLISKIE. Piwniczańskie lato dla ciała i ducha”. – projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – wsparcie 126195,44, we współpracy Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – wsparcie 3000,00 zł. Wartość projektu – 144253,44 zł. 1200 uczestników biorących udział w 12 działaniach projektu (w tym 3 wyjazdy nam morze, wyjazd żeglarko-turystyczny w Bieszczady, wycieczki krajoznawcze autokarowe 1 i 2-dniowe, wycieczki w góry, imprezy plenerowe, warsztaty muzyczne i plastyczne, jazda konna, zajęcia sportowe, wakacyjny kurs tańca towarzyskiego, koncerty, konkursy i inne atrakcje wakacyjne dla dzieci, młodzieży i całych rodzin z terenu miasta i gminy Piwniczna-Zdrój).

Rok 2010:

WRZOSOWISKO XI – Międzynarodowe Spotkanie Poetów Muzyków i Plastyków Karpat (we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – wsparcie 5000,00 zł). Ponad 300 uczestników.

Otwarcie Szlaków Partyzanckich i Kuriersko-Przerzutowych

Uroczyste otwarcie Szlaków Partyzanckich i Kuriersko-Przerzutowych w Beskidzie Sądeckim połączone z XXXI Zlotem Turystycznym im. mjr. Juliana Zubka „Tatara” na Przehybie (współfinansowane przez Powiat Nowosądecki – 2300,00 zł, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój – 5000,00 zł); ok. 350 uczestników.

Konferencja II wojna światowa na Sądecczyźnie Podsumowanie projektu 70 lat później

Rok 2009-2010:

70 LAT PÓŹNIEJ. Szacunek do historii – pomostem między pokoleniami. – projekt realizowany przez 18 miesięcy o łącznej wartości ponad 216 000, 00 zł – Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (we współpracy partnerskiej z Urzędem Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Gminy Rytro) Pozostali partnerzy: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie, Archiwum Państwowe w Krakowie O/Nowy Sącz, OBEC Mnišek nad Popradom, Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid” w Nowym Sączu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Zespół Szkół i Placówek Liceum Ogólnokształcące w Piwnicznej-Zdroju, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju. Łącznie ponad 3200 uczestników w 12 działaniach projektu. A działania projektu to: publikacja i promocja książki „WSPOMNIENIA” Juliana Zubka „Tatara”, konkurs literacki i fotograficzny, organizacja XXX i XXXI Zlotu im. mjr Juliana Zubka „TATARA”, wystawa w pamiątek z okresu II wojny światowej (w Muzeum Regionalnym TMP), wykonanie i wstawienie tablic informacyjnych, oznakowanie szlaków kurierskich i partyzanckich, zakończone uroczystym ich otwarciem z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznych, organizacja konferencji historyczno-naukowej, cykl spotkań z żołnierzami AK i członkami ich rodzin, pokaz filmu o kurierach pt.: „Trzecia granica”, do którego plenery kręcono w Piwnicznej z udziałem miejscowych statystów, publikacja map i 2 wydawnictw książkowych opracowanych na podstawie materiałów zebranych w trakcie trwania projektu (popularno-naukowa i album).

Rok 2009:

WRZOSOWISKO X – Międzynarodowe Spotkanie Poetów Muzyków i Plastyków Karpat – dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (wartość projektu – 9 000,00 dofinansowanie – 7 000,00 zł). Około 300 uczestników.

Rok 2008:

„Konserwacja i promocja pergaminów królewskich” – Towarzystwo Miłośników Piwnicznej jako partner Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w realizacji projektu o wartości ponad 124 000,00 zł dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (TMP – wkład finansowy 10 000 zł + wolontariat w realizacji działań). Około 400 uczestników (w tym konferencja historyczno-naukowa, wystawa w Muzeum Regionalnym TMP i przygotowanie 2 publikacji).