Menu Zamknij

Konferencja naukowa: Sądecczyzna w czasach Jana Długosza

W piatek 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju odbyła się konferencja naukowa pod Honorowym Patronatem Marka Pławiaka – Starosty Nowosądeckiego pt. Sądecczyzna w czasach Jana Długosza, organizowana przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej i Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, we współpracy z Biblioteką Publiczną M i G Piwniczna-Zdrój.

Cieszy fakt, że oprócz dorosłych pasjonatów historii na konferencję przybyła licznie młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej-Zdroju pod opieką nauczycielki historii p. Celiny Urody i dyrektora placówki p. Zenona Citaka.

Była okazja do wysłuchania interesujących referatów z dziedziny historii a także z pogranicza geografii i meteorologii. Głęboka znajomość tematu, ale też pasja i zaangażowanie prelegentów spowodowały, że wykładów chciałoby się słuchać jeszcze długo. Najpierw temat Klęski elementarne na ziemi sądeckiej w czasach Jana Długosza i obecnie omówił mgr Robert Pyrc (IMiGW w Warszawie). W jasny i przejrzysty sposób zostały przedstawione najczęstsze klęski czyli powodzie i susze na szeroko pojętej Ziemi Sądeckiej. Kolejny bliski słuchaczom temat Sądecczyzna na trasie podróży dyplomatycznych Jana Długosza przygotował dr hab. Janusz Smołucha Prof. Ign. (Akademia Ignatianum w Krakowie). Poczucie lokalnego patriotyzmu i dumy obecnych na konferencji mieszkańców Piwnicznej podbudowało przedstawienie i omówienie wcale bogatej listy podróży Jana Długosza oraz Jego pobyty na pobliskim Spiszu. Wykład zakończył się wymianą zdań nt. Roku Jubileuszowego. Po przerwie dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) udowadniał obecnym, tezę Jan Długosz – pierwszy polski „archeolog”. Przy okazji przypomniał też badania wykopaliskowe w rejonie Piwnicznej i na Sądecczyźnie oraz opowiedział historię o ziemi rodzącej garnki, która musiała być długo prostowana przez naukę. Honorowy Obywatel Piwnicznej dr Przemysław Stanko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) przedstawił Nadpopradzkie ośrodki miejskie w czasach Jana Długosza. Po raz pierwszy zebrani mieli okazję posłuchać o uwarunkowaniach np. ekonomicznych i trudnościach związanych z poszczególnymi lokacjami. Ciekawie zostały omówione początki miast Starego i Nowego Sącza, Piwnicznej i Muszyny oraz wyjaśnione znaczenie przywilejów.

W części artystycznej była „Historia na żywo” – prezentacja w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej (w programie można było zobaczyć: walki rycerskie, tańce dworskie i zabawy plebejskie oraz prezentację uzbrojenia średniowiecznego rycerstwa). O ile tańce dworskie nastroiły obecnych pozytywnie do epoki, to walki rycerskie z bliska sprostowały ich wyobrażenie o pięknym rzemiośle rycerskim. Szczęk zbroi i mieczy, ich waga i realność ciężkiej kontuzji to sprawa tylko dla odważnych.

A potem była rzadka okazja, by w Muzeum Regionalnym TMP zobaczyć wystawę pergaminów królewskich, wydanych dla Królewskiego Wolnego Miasta Piwniczna Szyja. Zaprezentowane zostały 4 pergaminy: najstarszy, wystawiony przez Zygmunta III Wazę w 1596 r., 2 dokumenty Jana Kazimierza wystawione w 1649 r. tuż po zakończeniu Sejmu elekcyjnego oraz dokument wystawiony przez Jana III Sobieskiego w 1687 r.

W muzeum prezentowano także ceramikę i kamienne osełki z okresu rzymskiego (IV-V w. n.e.) – znaleziska odkryte podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w Piwnicznej w latach 70. XX w.

Ta konferencja to naprawdę dobra lekcja patriotyzmu i historii w skali mikro – lokalnej ale i makro – Polski.

 

Zobacz galerię z wydarzenia: